26 септембар 2021

Malware

Malware je zlonamjerni softver koji omogućava neovlašten pristup korisničkom okruženju u svrhe krađe, sabotaže ili špijunaže. Postoji mnogo vrsta zlonamjernog softvera i mnogi sajber napadi koriste kombinaciju nekoliko vrsta njih kako bi postigli svoje ciljeve. Obično se isporučuje u korisničko okruženje preko pecanja elektronskom poštom (eng. phishing), posebno pripremljenim dokumentima ili preko preuzimanja sa Interneta. Također, je moguće da se nađe u korisničkom okruženju i preko socijalnog inžinjeringa (eng. social engineering) ili USB medija.

Malware


DDoS

DDoS (eng. Distributed Denial of Service ) - Napad uskraćivanjem resursa podrazumijeva slanje velike količine saobraćaja sa velikog broja r...